• รื้อถอนอาคาร ทุบตึก
  รื้อถอนอาคาร ทุบตึก
  รับตกแต่งภูมิทัศน์
  รับตกแต่งภูมิทัศน์
  ก่อสร้างอาคาร
  ก่อสร้างอาคาร
  รับรื้อถอนบ้าน ทุบบ้าน
  รับรื้อถอนบ้าน ทุบบ้าน
 • ขั้นตอนการรับรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง
  ออกสำรวจหน้างาน

  ออกสำรวจหน้างาน

  ทางบริษัทฯ จะส่งพนักงาน ผู้เชียวชาญ ออกสำรวจหน้างาน ให้กับทางลูกค้า โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้นเพื่อสรุปข้อมูลและความต้องการที่ตรงกันกับทางลูกค้า จากนั้นทางบริษัทฯ จะนำข้อมูลมาทำใบเสนอราคาให้กับทางลูกค้าต่อไป

  ทำใบเสนอราคา

  ทำใบเสนอราคา

  หลังสำรวจหน้างานแล้ว ทางบริษัทฯ จะกลับมาทำการประเมินราคาและออกใบเสนอราคาให้กับลูกค้า เพื่อประกอบการตัดสินใจ ใช้บริการกับบริษัทรับรื้อถอนอาคารของเรา และหากสรุปราคากันได้แล้ว ก็จะเข้าสู่การดำเนินงานในขั้นต่อไป

  ทำสัญญารื้อถอน ซื้อขาย

  ทำสัญญารื้อถอน ซื้อขาย

  เมื่อลูกค้าตัดสินใจใช้บริการและสรุปราคา กับทางบริษัทฯ เรียบร้อยแล้ว ทางเราจะทำหนังสือสัญญารื้อถอนรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างหรือซื้อขายโครงสร้าง ระหว่างทีมงานและลูกค้า เพื่อการทำงานที่ชัดเจนและโปร่งใสสำหรับลูกค้า

  ขอใบอนุญาตรื้อถอน

  ขอใบอนุญาตรื้อถอน

  ทางบริษัทฯ จะทำการขอใบอนุญาตรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างให้กับทางลูกค้า หรือหากต้องการ ทางลูกค้าอาจจะเป็นผู้ขอเองก็ได้ ถ้าให้ทางบริษัทฯ ขอให้ทางบริษัทฯ จะออกค่าใช้จ่ายส่วนนี้ให้ก่อน และจะทำการเรียกเก็บทีเดียว หลังเสร็จงาน

  เริ่มขั้นตอนการปฏิบัติงาน

  เริ่มขั้นตอนการปฏิบัติงาน

  เมื่อได้รับใบอนุญาตแล้ว ทางบริษัทฯ จะเริ่มรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง โดยขั้นตอนการรื้อถอนในทุกขั้นตอน จะอยู่ภายใต้การควบคุม โดยทีมงานวิศวกรที่มีความชำนาญ รวมถึงช่วยเจรจากับบ้านใกล้เรือนเคียงให้เรียบร้อย

  ส่งมอบงาน

  ส่งมอบงาน

  ทางบริษัทฯ จะส่งมอบงานที่เสร็จเรียบร้อยตามใบสัญญา และนัดหมายทางลูกค้า เพื่อเข้ามาตรวจหน้างาน พร้อมเรียกเก็บเงินค่าบริการทั้งหมด 100% ทีเดียว โดยค่าใช้จ่ายระหว่างดำเนินงานทางบริษัทฯ จะออกให้ก่อน