รื้อบ้านหรือรื้อถอนอาคาร ใช้ค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ อะไรบ้าง


2021-11-26 08:24

จำนวนครั้งที่อ่าน : 22

รื้อบ้านหรือรื้อถอนอาคาร ใช้ค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ อะไรบ้าง ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ สำหรับค่าใช้จ่าย ในการรื้อถอนบ้าน หรือ อาคารเล็กๆ 1-2 ชั้น เป็นการประมาณการ เพื่อให้ผู้ที่ตัดสินใจจะรื้อถอนได้รู้รายละเอียดกันไว้คร่าว ๆ เพื่อประกอบการตัดสินใจในการรื้อถอน

โดยทั่วไปแล้ว ค่าใช้จ่ายสำหรับรื้อบ้านหรือรื้อถอนอาคารนั้นจะตกอยู่ประมาณ 10,000-30,000 บาท ซึ่งขึ้นอยู่กับขนาดบ้านและระดับความยากง่ายในการรื้อถอน นอกจากนี้ หากมีการออกแบบหรือต่อเติมบ้านหรืออาคารเพิ่มเติม ก็อาจมีค่าใช้จ่ายส่วนอื่นเพิ่มขึ้นมาตามสมควร โดยอัตราค่าออกแบบตามมาตรฐานของสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ ครอบคลุมเฉพาะการออกแบบและตกแต่งภายใน ดังนี้

  1. อัตราค่าออกแบบบ้านพักที่มีงบประมาณไม่เกิน 10 ล้านบาท คิดเป็น 7.5% ของงบประมาณ
  2. อัตราค่าออกแบบสำหรับการตกแต่งภายในที่มีงบไม่เกิน 10 ล้านบาท คิดเป็น 10% ของงบประมาณ

ที่สำคัญ ใครที่วางแผนต่อเติมหรือสร้างบ้านหลังใหม่อยู่ อย่าลืมเรื่องสัญญาการก่อรื้อถอน เพื่อไม่ให้เสียรู้ให้กับผู้รับเหมาและจะได้ยุติธรรมกันทั้ง 2 ฝ่าย


I AM HERE 8899 พร้อมให้บริการรื้อถอนสิ่งก่อสร้างทั่วไทย สอบถามรายละเอียดบริการเพิ่มเติม ติดต่อทีมงานของเรา 098-698-2551 Line ID : iamhere8899