ทำไมต้องรื้อ ทุบ ทำลายสิ่งก่อสร้าง และรื้อ ทุบ อย่างไร ให้ปลอดภัย


2021-12-03 07:58

จำนวนครั้งที่อ่าน : 15

งานก่อสร้างไม่ใช่เป็นงานของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยที่ต้องควบคุมดูแลเท่านั้น แต่การรื้อถอนทำลายสิ่งก่อสร้าง ยังจำเป็นต้องอยู่ในความควบคุมของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยด้วยเช่นกัน แล้วทำไมต้องรื้อทำลายสิ่งก่อสร้าง และทำอย่างไรจึงจะปลอดภัย ร่วมหาคำตอบผ่านบทความนี้กันครับ

ทำไมต้องรื้อทำลายสิ่งก่อสร้าง

1.สิ่งก่อสร้างนั้นก่อสร้างไม่ได้มาตรฐาน หากขืนใช้งานอาจเป็นอันตรายได้

2.ตึกหรือสิ่งก่อสร้างผ่านการใช้งานมาจนหมดสภาพ ต้องการที่จะสร้างใหม่บนพื้นที่เดิม จึงต้องรื้อทำลายฐานรากเก่า

การรื้อทำลายสิ่งก่อสร้างอย่างปลอดภัย

1.ในการรื้อทำลายสิ่งก่อสร้าง ต้องขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร นายจ้างต้องจัดให้มีวิศวกรกำหนดขั้นตอน รวมถึงวิธีการต่างๆ

2.อบรมพนักงานทุกคนในขั้นตอนต่างๆ ของการรื้อทำลายสิ่งก่อสร้าง โดยเน้นความปลอดภัยของพนักงานเป็นหลัก

3.ก่อนการรื้อทำลาย ต้องทำการตัดน้ำ ตัดไฟฟ้า รวมไปถึงท่อก๊าซต่างๆ

4.หากบริเวณสิ่งก่อสร้างเหล่านั้นมีสารเคมี หรือวัตถุของเหลวไวไฟที่อาจระเบิดได้ ต้องขนย้ายไปไว้ที่อื่น หรือทำลายด้วยวิธีที่ถูกต้อง

5.จัดให้มีแผงรับวัสดุ ที่อาจจะหล่นมาจากขั้นตอนการรื้อทำลาย

6.จัดให้มีการฉีดน้ำหรือวิธีอื่นๆ เพื่อขจัดฝุ่นตลอดเวลาทำงาน โดยยังคงเน้นมาตรการป้องกันอันตราย

7.ในการรื้อทำลายสิ่งก่อสร้างด้วยวัตถุระเบิด ต้องมีผู้ชำนาญด้านวัตถุระเบิด และวิศวกรที่มีประสบการณ์ควบคุมงานอย่างเข้มข้น

8.กำหนดวิธีการวางวัตถุระเบิดตามจุดต่างๆ โดยมีวิศวกรผู้ควบคุมทุกขั้นตอน

9.ก่อนการกดระเบิดเพื่อทำลายสิ่งก่อสร้าง ต้องให้สัญญาณแก่พนักงานรอบบริเวณ รวมไปถึงการกั้นเขตรอบรัศมี ไม่ให้ผู้ไม่เกี่ยวข้องเข้ามา

10.ขนย้ายวัสดุที่รื้อถอนทำลายแล้วออกจากบริเวณที่รื้อถอน หรือนำไปจัดเก็บให้ปลอดภัย

11.ในทุกขั้นตอนต้องปฏิบัติตามกฎและมาตรการด้านความปลอดภัยเสมอ

ขอบคุณ ที่มา : https://www.pdsthailand.com/message/view.php?id=156


I AM HERE 8899 พร้อมให้บริการรื้อถอนสิ่งก่อสร้างทั่วไทย สอบถามรายละเอียดบริการเพิ่มเติม ติดต่อทีมงานของเรา 098-698-2551 Line ID : iamhere8899