นิยามของของเสีย จากการก่อสร้างและรื้อถอน (Construction and Demolition Waste, C&DW)


2021-12-04 07:36

จำนวนครั้งที่อ่าน : 100

ของเสียจากการก่อสร้างและรื้อถอนเป็นของเสียที่เกิดจากการก่อสร้างการปรับปรุงใหม่การปรับปรุงสภาพหรือการรื้อถอนอาคารถนนหรือสิ่งก่อสร้างอื่นๆที่คล้ายๆกันข้อแตกต่างที่สําคัญของของเสียจากการก่อสร้างและรื้อถอนคือ

ของเสียจากการก่อสร้างโดยส่วนใหญ่แล้วเกิดจากเศษวัสดุหรือผลิตภัณฑ์ที่เหลือจากการใช้ในงานก่อสร้างเช่น ชิ้นส่วนวัสดุที่เหลือจากการตัด วัสดุที่แตกหักเสียหาย หีบห่อบรรจุภัณฑ์ของวัสดุ วัสดุที่ใช้แล้วในระหว่างการก่อสร้าง และของเสียอื่นๆที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมการก่อสร้าง ในขณะที่ของเสียจากการื้อถอน หมายถึง เศษวัสดุที่เกิดจากการรื้อถอนอาคารและสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ โดยส่วนใหญ่แล้วเศษวัสดุที่เกิดจากการรื้อถอนจะปะปนกันหลายชนิดทั้งส่วนของเศาคอนกรีต วัสดุก่อ ทั้ง อิฐ ไม้ เหล็กและวัสดุอื่น ๆ รวมถึงทั้งส่วนที่เป็นสารอันตรายเช่น แอสเบสตอส วัสดุที่ปนเปื้อนสารปรอท น้ำมันดิน นอกจากนี้ของเสียจากการก่อสร้างและรื้อถอนยังรวมถึงเศษวัสดุที่เกิดขึ้นจากการก่อสร้างและรื้อถอนถนน ซึ่งประกอบด้วย หิน กรวด ดิน ทราย แอสฟัลต์ และ บิทูเมน


I AM HERE 8899 พร้อมให้บริการรื้อถอนสิ่งก่อสร้างทั่วไทย สอบถามรายละเอียดบริการเพิ่มเติม ติดต่อทีมงานของเรา 098-698-2551 Line ID : iamhere8899