9 ขั้นตอนการทุบตึก ทุบอาคาร โดย i am here 8899


2021-12-05 08:45

จำนวนครั้งที่อ่าน : 13

เรื่องของการทุบตึก ทุบอาคาร จะเกิดขึ้นได้ไม่บ่อยนักสำหรับชีวิตของคนเราแต่ละคน แต่ถ้าวันใดวันหนึ่งจะมีการทุบตึก ทุบอาคาร ขึ้นมาจริงๆ เรามีขั้นตอนและวิธีการอย่างไรบ้าง ในวันนี้ทางเวบ iamhere8899.com จะมาสรุปโดยคร่าวๆ ง่ายๆ ไว้ 9 ขั้นตอนดังนี้

9 ขั้นตอน ในการทุบตึก ทุบอาคาร

  • ทางลูกค้าโทรนัดหมาย มาขอคำปรึกษากับทางบริษัทเราได้เลย เพื่อจะได้ประเมินเบื้องต้นว่าตึกสมควรจะทุบหรือสามารถปรับปรุงซ่อมแซมได้
  • ออกสำรวจ วิเคราะห์ ดูตวอาคารที่จะทำการทุบ ประเมินความยากง่ายในการทุบ โดยสำรวจจากตัวอาคารด้านนอก ส่วนไหนบ้างที่จะต้องทุบ เช่นระเบียง โครงสร้างหลังคา ต่าง ๆ และทำการสำรวจด้านในต่อเพื่อจะดูระบบต่างๆ ก่อนที่จะทุบว่ามีส่วนไหนเก็บไว้ ส่วนไหนต้องรื้อ ทุบทิ้งบ้าง
  • สำรวจบริเวณรอบข้าง อาคารที่จะทุบ ว่าจะมีผลข้างเคียงกับตึก อาคาร บริเวณรอบข้างอะไรบ้าง บุคคล รถยนต์ สิ่งแวดล้อม ฝุ่นที่เกิดจากการทุบ เพื่อทำการป้องกันก่อนการทุบ
  • ทำสัญญาการรื้อถอน เพื่อให้เกิดความสบายใจกันทั้ง 2 ฝ่ายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการรื้อถอนและการจ่ายเงิน
  • เตรียมพื้นที่ประชุมทีมงาน เรื่องขั้นตอนและวิธีการรื้อถอน
  • เริ่มทำการรื้อถอนตามขั้นตอนและวิธีการที่ได้ประชุมกัน
  • ทำการสกัดรื้อภายใน ภายนอกอาคารด้วยกำลังคนก่อนที่จะลงเครื่องจักรใหญ่
  • ทำการรื้อทำลาย ด้วยเครื่องจักร พร้อมกันนี้ขณะทำลาย ต้องมีการฉีดพ่นน้ำ เพื่อป้องกันฝุ่นละออง ด้วย
  • เก็บกวาดซากขยะ ต่างๆ ให้เรียบร้อย พร้อมส่งมอบงาน ตามสัญญางานที่ตกลงกันไว้


I AM HERE 8899 พร้อมให้บริการรื้อถอนสิ่งก่อสร้างทั่วไทย สอบถามรายละเอียดบริการเพิ่มเติม ติดต่อทีมงานของเรา 098-698-2551 Line ID : iamhere8899