สาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุในการทำงานรื้อถอน งานทุบตึก งานรื้อ


2021-12-13 08:11

จำนวนครั้งที่อ่าน : 8

รู้หรือไม่สิ่งที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุในขั้นตอนต่างๆ กว่าร้อยละ 80เปอร์เซ็น ล้วนมีสาเหตุมาจากพนักงานซะส่วนใหญ่ ทั้งความประมาท สภาพร่างกายที่ไม่พร้อม การไม่ตั้งใจอบรม การไม่สนใจคำชี้แนะของหัวหน้างาน การกระทำเหล่านี้เป็นผลให้เกิดอุบัติเหตุในการทำงานบ่อยมาก ในบทความนี้ทางพีดีเอสจะพาทุกคนไปเข้าใจสาเหตุที่แท้จริง เพื่อจะได้เฝ้าระวังและดำเนินการแก้ไขต่อไป

สาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุ

1.การไม่มีความรู้ที่มากพอ ซึ่งในการทำงานทุกครั้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งพนักงานใหม่ เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมย่อมจะพาพนักงานใหม่มาทำความเข้าใจเกี่ยวกับการทำงานแต่ละแผนก พร้อมทั้งอบรมเรื่องความปลอดภัย ข้อควรระวัง กฎระเบียบที่ควรปฏิบัติอย่างเคร่งครัด แต่หากพนักงานใหม่ไม่ตั้งใจฟัง ย่อมจะปฏิบัติงานบนความเสี่ยงที่ทำให้เกิดอันตรายต่อตัวเองและเพื่อนๆร่วมทีมได้

2.ความประมาทของพนักงาน สำหรับพนักงานบางคนอาจคิดว่าตนเชี่ยวชาญในงานที่ทำ จนละเลยกฎระเบียบบางประการที่สำคัญในเรื่องความปลอดภัย เพราะความมั่นใจที่ว่าทำจนชำนาญ ย่อมจะทำให้เกิดอันตรายได้ทุกเมื่อ ตัวอย่างเช่น การไม่สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตราย เป็นต้น

3.เครื่องมือที่ชำรุด เครื่องไม้เครื่องมือ หากชำรุดหรือใช้การไม่ได้ ต้องรีบดำเนินการแจ้งเปลี่ยนแปลงโดยทันที อย่าฝืนใช้งาน เพราะจะทำให้เกิดอันตรายได้ทุกเมื่อ

4.ร่างกายไม่พร้อมในการทำงาน บางครั้งพนักงานไม่สบายหรือสภาพร่างกายไม่พร้อม ต้องรีบแจ้งหัวหน้างานให้ทราบ เพื่อสัพเปลี่ยนคนอื่นเข้าไปทำงานแทน อย่าฝืนทำงานทั้งๆที่ตัวเองไม่พร้อมเด็ดขาด เพราะอาจทำให้พลาดท่าบาดเจ็บได้ โดยเฉพาะคนที่ควบคุมเครื่องจักรที่มีอันตรายหากประมาท

5.เครื่องจักรที่ไม่พร้อม เมื่อพบเจอเครื่องจักรที่ชำรุดหรือมีชิ้นส่วนหลุด ต้องรีบแจ้งหัวหน้างานหรือผู้ที่เกี่ยวข้องให้รับทราบโดยทันที ห้ามฝืนใช้งานเครื่องจักรโดยเด็ดขาด

ขอบคุณที่มา: pdsthailand.com


I AM HERE 8899 พร้อมให้บริการรื้อถอนสิ่งก่อสร้างทั่วไทย สอบถามรายละเอียดบริการเพิ่มเติม ติดต่อทีมงานของเรา 098-698-2551 Line ID : iamhere8899