10นิสัยพนักงานที่ทำให้เกิดความเสี่ยงในการทำงานรื้อถอน ทุบตึก ก่อสร้าง


2021-12-13 08:15

จำนวนครั้งที่อ่าน : 6

หนึ่งในอันตรายที่เกิดขึ้นจากการทำงาน ส่วนใหญ่เกิดจากคนซะเป็นส่วนมาก ซึ่งมาจากหลายสาเหตุด้วยกัน แต่ท้ายที่สุดอันตรายเหล่านั้นย่อมทำให้เกิดการสูญเสียทั้งชีวิตหรือทรัพย์สิน ในบทความนี้ทางพีดีเอสจะพาทุกท่านไปเรียนรู้ 10พฤติกรรมเสี่ยงของพนักงานที่ทำให้เกิดอันตรายกันครับ

1.การไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานที่บัญญัติเอาไว้ เช่น การสูบบุหรี่ในที่ห้ามสูบ โดยเฉพาะในสถานที่ที่จัดเก็บสารเคมีไวไฟ ซึ่งมีโอกาสทำให้เกิดอันตราย

2.การประมาทในการทำงาน เช่น การเล่นกับเพื่อนร่วมงานในขณะกำลังควบคุมเครื่องจักรอยู่ ย่อมอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้ทุกเมื่อ

3.การไม่สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลในขณะปฏิบัติงาน แม้จะมีความชำนาญในการทำงาน ก็ไม่อาจละเลยที่จะไม่สวมใส่อุปกรณ์เซฟตี้ได้ เพราะอันตรายเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ

4.ถ้าต้องทำงานร่วมกับบัดดี้หรือเพื่อนร่วมงาน จะทำอะไรต้องปรึกษาคู่บัดดี้อยู่เสมอ

5.เมื่อพบเครื่องจักรชำรุดหรือทำงานไม่ปกติ ต้องรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และหยุดการทำงานโดยทันที เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอันตราย

6.เมื่อมีการก่อสร้างหรือแก้ไขปรับปรุงพื้นที่ ต้องทำการกั้นพื้นที่โดยรอบด้วยเทปกั้นพื้นที่ และติดป้ายเตือนพื้นที่ก่อสร้างหรือพื้นที่อันตราย เพื่อเป็นการบอกกล่าวให้พนักงานคนอื่นๆได้รับทราบ

7.พนักงานพักผ่อนไม่เพียงพอ ทำให้ร่างกายไม่พร้อมในการทำงาน อาจเกิดอันตรายได้ทุกเมื่อ

8.เมื่อเสร็จจากการทำงาน พนักงานลืมเครื่องไม้เครื่องมือไว้ในสถานที่ทำงาน

9.การไม่มีความรู้ที่เพียงพอในการทำงาน ทำให้ไม่มั่นใจในการปฏิบัติหน้าที่

10.การสวมใส่อุปกรณ์เซฟตี้ที่ชำรุด และไม่ดำเนินการแจ้งหัวหน้าให้ทำการเปลี่ยนอุปกรณ์ชุดใหม่

ขอบคุณที่มา:pdsthailand.com


I AM HERE 8899 พร้อมให้บริการรื้อถอนสิ่งก่อสร้างทั่วไทย สอบถามรายละเอียดบริการเพิ่มเติม ติดต่อทีมงานของเรา 098-698-2551 Line ID : iamhere8899