จิตวิทยาและการจูงใจเพื่อสร้างความปลอดภัยในงานรื้อถอนงานทุบตึก


2021-12-13 08:19

จำนวนครั้งที่อ่าน : 10

สาเหตุของอุบัติเหตุโดยส่วนมากเลย ล้วนมาจากคน ซึ่งในเบื้องหลังการบกพร่องนั้น ก็มีหลากหลายสาเหตุด้วยกัน เราเคยคิดไหมว่าทำไมบางคนขยันทำงาน ไม่เคยเกิดอุบัติเหตุเลย กลับกันบางคนก็ทำงานบกพร่อง เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง เพราะทำไมกัน แล้วต้องจัดการสร้างแรงจูงใจด้านความปลอดภัยอย่างไร ลองมาดูกันครับ

สาเหตุของความไม่ปลอดภัย

1.การไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบที่วางไว้

2.การไม่พร้อมที่จะทำงาน อันเนื่องมาจากความขี้เกียจ ความเบื่อหน่ายในหน้าที่ความรับผิดชอบ

3.การขาดแรงจูงใจในการทำงาน

วิธีสร้างแรงจูงใจในการสร้างความปลอดภัย

1.การให้ผลตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัดไม่บกพร่อง เพื่อจูงใจให้คนอื่นๆ ปฏิบัติตามเป็นแบบอย่าง

2.บางคนขาดแรงจูงใจในการทำงาน เนื่องจากไม่ชอบลักษณะงานที่ทำ หากจัดคนแบบนี้ให้ตรงกับงานที่เขาสนใจ ย่อมจะทำให้เขามีแรงจูงใจในการทำงาน และทำงานได้ดีเยี่ยมแน่นอน

3.การประกาศเกียรติคุณกับผู้ที่ทำหน้าที่ได้ดีเยี่ยม บางคนชอบได้รับการยอมรับในวงกว้าง

4.การเลื่อนขั้น เลื่อนตำแหน่งตามผลงานที่ทำไว้

5.การเรียกพนักงานมาพูดคุย สอบถามเหตุผลว่าทำไมจึงไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ตั้งไว้ เพื่อดำเนินการแก้ไขในขั้นตอนต่อไป

วิธีการเข้มงวดพนักงาน

1.การลงโทษตามระเบียบวินัย เพื่อให้พนักงานคนอื่นๆ ได้ตระหนักรู้และไม่ทำผิดตาม

2.การคาดโทษ เพื่อให้โอกาสพนักงานปรับปรุงตัว

พนักงานจัดว่าเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่ามาก การสร้างความปลอดภัยให้กับพนักงานจึงเป็นสิ่งสำคัญอันดับแรกที่ต้องควรคำนึงถึง

ขอบคุณที่มา:pdsthailand.com


I AM HERE 8899 พร้อมให้บริการรื้อถอนสิ่งก่อสร้างทั่วไทย สอบถามรายละเอียดบริการเพิ่มเติม ติดต่อทีมงานของเรา 098-698-2551 Line ID : iamhere8899