รื้อถอนบ้าน ขั้นตอนและเอกสารในการขออนุญาตรื้อถอนอย่างถูกต้อง


2021-12-15 13:16

จำนวนครั้งที่อ่าน : 4

สำหรับใครที่กำลังจะ ปลูกบ้านใหม่ แต่ติดปัญหาว่ามีบ้านเก่าทีแสนทรุดโทรมอยู่แล้ว และอยากจะทำการรื้อถอน แต่ไม่รู้ว่าจะต้องทำยังไงบ้าง จะต้องทำการขออนุญาต รื้อถอนบ้าน กับทางราชการหรือไม่ วันนี้ Dotproperty จะพาคุณไปดูกันว่าต้องทำยังไงกันบ้าง มีขั้นตอนและเอกสารส่วนไหนบ้างที่เราจะต้องเตรียมไปเพื่อประกอบการขออนุญาต

ข้อกฎหมายสำหรับการ รื้อถอนบ้าน

ข้อกฎหมายที่ได้บัญญัติไว้เมื่อต้องการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง ต้องทำการขออนุญาตจากทางราชการก่อน ตามมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 “ผู้ใดจะรื้อถอนอาคารที่มีส่วนสูงเกิน 15 เมตร ซึ่งอยู่ห่างจากอาคารอื่นหรือที่สาธารณะน้อยกว่าความสูงของอาคาร และอาคารที่อยู่ห่างจากอาคารอื่นหรือที่สาธารณะน้อยกว่า 2 เมตรต้องได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น ซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องตรวจพิจารณาและออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งคำสั่งไม่อนุญาต”

ทั้งนี้ การรื้อถอนต้องมีการป้องกัน และไม่ก่อความเดือดร้อนรำคาญและเป็นอันตรายต่อผู้อื่นด้วย

 

ทำไมต้องขออนุญาตรื้อถอนก่อนปลูกบ้านใหม่

การที่เราไม่ทำเรื่องรื้อถอนแล้วไปขออนุญาตสร้างบ้านใหม่ บ้านหลังใหม่ของเราก็จะถูกสวมทะเบียนตามมูลค่าเดิม ไหนจะทั้งปัญหา ถ้ามีการโอนต่อ ประวัติบ้านก็ไม่ตรง ขนาด อายุการใช้งาน และถ้ายิ่งไม่ขออนุญาต เทศบาล/เขต มาตรวจ ให้เหตุผลว่าไง

 

เอกสารที่ต้องใช้ในการขออนุญาตเพื่อทำการรื้อถอนอาคาร คือ

  1. แบบแปลนของอาคารที่จะรื้อ ประกอบด้วยรายละเอียดแบบแปลนทุกชั้น รูปด้านข้างทั้งสองด้าน ภาพตัดขวาง และรายละเอียดวัสดุที่ใช้สร้างอาคาร วิธีการรื้อถอน ที่ทำมาไม่เกิน 45 วัน
  2. แบบคำร้อง ข.1
  3. บัตรประชาชน
  4. ทะเบียนบ้านแสดงความเป็นเจ้าของที่ดิน
  5. หนังสือยินยอม ในกรณีไม่ได้เป็นเจ้าของที่ดิน
  6. สำเนาโฉนด

รื้อถอนบ้าน

ขั้นตอนการดำเนินการขออนุญาตรื้อถอนอาคาร

สามารถยื่นเรื่องได้ ณ. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ที่จะขออนุญาตรื้อถอนอาคาร

  1. ยื่นขออนุญาตรื้อถอนอาคารพร้อมเอกสาร
  2. เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจพิจารณาเอกสารประกอบการขออนุญาต
  3. เจ้าพนักงานท้องถิ่นดำเนินการตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง ตรวจสอบสถานที่ก่อสร้างจัดทำผังบริเวณแผนที่สังเขป ตรวจสอบกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น ประกาศกระทรวงคมนาคมเรื่องเขตปลอดภัยในการเดินอากาศเขตปลอดภัยทางทหารฯและพรบ.จัดสรรที่ดิน
  4. เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจพิจารณาแบบแปลนและพิจารณาออกใบอนุญาต (อ.1) และแจ้งให้ผู้ขอมารับใบอนุญาตรื้อถอนอาคาร (น.1)

 

บทลงโทษหากไม่ทำการขออนุญาตรื้อถอนบ้าน

ส่วนบทลงโทษหากไม่ทำการขออนุญาตรื้อถอนบ้าน ก็คือ ผู้ที่ทำการรื้อถอนอาคารโดยไม่รับอนุญาต จะมีโทษปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือ จำคุกไม่เกิน 3 เดือน และในวรรคสองของข้อกำหนดยังระบุอีกว่า ให้ต้องโทษปรับเป็นรายวันอีก ไม่เกินวันละ 10,000 บาท จนกว่าจะทำการขออนุญาตอย่างถูกต้อง ดังนั้นอย่าละเลยกันนะครับ ก่อนที่เรื่องมันจะยุ่งยากไปกว่านี้

ขอบคุณที่มา :https://www.dotproperty.co.th


I AM HERE 8899 พร้อมให้บริการรื้อถอนสิ่งก่อสร้างทั่วไทย สอบถามรายละเอียดบริการเพิ่มเติม ติดต่อทีมงานของเรา 098-698-2551 Line ID : iamhere8899