รื้อ หมายถึงอะไร


2021-12-16 07:38

จำนวนครั้งที่อ่าน : 39

วันนี้เราจะมา บอกถึงความหมายของคำว่า " รื้อ " ว่ามีความหมายในทางไหนบ้าง และนำไปใช้กับคำว่าอะไรได้บ้าง ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2554 กันครับ ซึ่งได้แสดงไว้ในพจนานุกรมไว้ประมาณนี้

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]

รื้อ(v) dismantle, See also: demolishpull downdisassembletake to piecesstripSyn. รื้อถอนAnt. สร้างExample: กุฏิบางหลังเป็นเรือนของชาวบ้านรื้อมาถวาย, Thai Definition: ทำให้เสียรูปเดิมโดยแยกหรือถอดส่วนประกอบออกมารื้อ(v) revive, See also: resurrectreintroducerestorebring backSyn. หยิบยกExample: หัวหน้าสั่งให้พวกเรารื้อเรื่องที่ระงับไว้ขึ้นมาอีกครั้ง, Thai Definition: เอาขึ้นมาใหม่รื้อ(n) name of Thai tune, Syn. รื้อร่ายThai Definition: ชื่อทำนองเพลงร้องรื้อถอน(v) pull down, See also: demolishremove(obstacles)Example: เมื่อมีการก่อสร้างเป็นโรงเรียนขึ้นมา ซากโบราณสถานต่างๆ ก็ถูกรื้อถอนออกไปจนหมดสิ้นรื้อฟื้น(v) resurrect, See also: bring backrenewrevivereintroduceExample: ประเทศที่ได้รับอิสรภาพใหม่ๆ รื้อฟื้นภาษาของตนเองขึ้นเป็นภาษาประจำชาติ, Thai Definition: เอาขึ้นมาทำใหม่

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔

รื้อก. แยกออกหรือถอดออกเป็นต้นจากสิ่งที่เป็นรูปแล้วให้เสียความเป็นกลุ่มก้อนของรูปเดิม เช่น รื้อบ้าน รื้อหลังคา รื้อข้าวของกระจุยกระจายรื้อเอาขึ้นมาใหม่ เช่น รื้อเรื่องราวที่ระงับไว้ขึ้นมาพิจารณาใหม่ รื้อเรื่องเดิมขึ้นมาเขียนใหม่รื้อขนออก เช่น รื้อสัตว์จากวัฏสงสาร.รื้อถอนก. รื้อและถอนสิ่งปลูกสร้างแล้วโยกย้ายไป เช่น รื้อถอนบ้านเรือน.รื้อฟื้นก. เอาขึ้นมาทำใหม่ เช่น รื้อฟื้นคดีมาพิจารณาใหม่.รื้อร่ายน. ชื่อทำนองเพลงร้องอย่างลำนำ ใช้ร้องขึ้นต้นเรื่อง มี ๒ ทำนอง คือ รื้อร่ายในที่ใช้ในการแสดงโขนและละครใน และรื้อร่ายนอกที่ใช้ในการแสดงละครนอกและการแสดงอื่น ๆ มีหุ่นกระบอกเป็นต้น.รื้อแต่หลังคาเขา หลังคาเราไม่รื้อก. คิดแต่จะเอาของผู้อื่นมาใช้ของของตัวเก็บไว้, คิดแต่จะเอา ไม่คิดจะให้.รื้อไข้ก. หายไข้ใหม่ ๆ.ปลุกผีรื้อฟื้นเรื่องที่ยุติไปแล้วขึ้นมาใหม่ เช่น ปลุกผีคอมมิวนิสต์.

ขอบคุณที่มา : https://dict.longdo.com/


I AM HERE 8899 พร้อมให้บริการรื้อถอนสิ่งก่อสร้างทั่วไทย สอบถามรายละเอียดบริการเพิ่มเติม ติดต่อทีมงานของเรา 098-698-2551 Line ID : iamhere8899