การรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง


2021-12-16 07:47

จำนวนครั้งที่อ่าน : 7

การรื้อถอนบ้านหรืออาคารเป็นเรื่องที่จำเป็นต้องปฏิบัติเช่นเดียวกับการก่อสร้างและต่อเติมบ้าน กล่าวคือเจ้าของบ้านจะต้องขออนุญาตก่อนดำเนินการรื้อถอนเช่นกัน ทั้งนี้อาคารที่เข้าข่ายต้องขออนุญาตรื้อถอนมีดังต่อไปนี้
  • อาคารที่สูงเกิน 15 เมตร และอยู่ห่างจากอาคารอื่นหรือที่สาธารณะน้อยกว่าความสูงของอาคาร
  • อาคารที่อยู่ห่างจากอาคารข้างเคียงหรือที่สาธารณะน้อยกว่า 2 เมตร

โดยหน่วยงานบริการขออนุญาตรื้อถอน ได้แก่ ฝ่ายโยธาของเขตต่างๆ หรือกองควบคุมอาคาร สำนักงานโยธา

บทกำหนดโทษการฝ่าฝืนกฎหมายควบคุมอาคาร

สำหรับผู้ที่ดำเนินการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนย้าย หรือเปลี่ยนการใช้อาคารโดยพลการ ในลักษณะฝ่าผืนกฎหมายอาจถูกเจ้าพนักงานออกคำสั่งให้ระงับการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือห้ามใช้หรือเข้าไปในอาคารนั้น

และหากยังไม่ดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องตามกฎหมาย เจ้าพนักงานสามารถสั่งให้รื้อถอนอาคารทั้งหมด หรือบางส่วน รวมทั้งต้องรับโทษตามที่กฎหมายกำหนดด้วย ซึ่งโทษมีทั้งการสั่งระงับการใช้อาคาร จำคุก 3-6 เดือน และโทษปรับ หรือทั้งจำทั้งปรับ


I AM HERE 8899 พร้อมให้บริการรื้อถอนสิ่งก่อสร้างทั่วไทย สอบถามรายละเอียดบริการเพิ่มเติม ติดต่อทีมงานของเรา 098-698-2551 Line ID : iamhere8899