รื้อถอนบ้านก่อนปลูกสร้างไม่ขออนุญาต ผู้รับเหมา ต้องระวัง


2021-12-16 08:30

จำนวนครั้งที่อ่าน : 18

ในการทำงาน รับเหมาก่อสร้าง นอกจาก ผู้รับเหมา จะต้องทำหน้าที่ในการปลูกสร้างอาคารให้ได้ตามกำหนดที่ตกลงเอาไว้กับเจ้าของผู้ว่าจ้างแล้ว ก่อนที่จะเริ่มงานได้ บางทีอาจจะต้องมีงานส่วนอื่นที่ต้องดำเนินการก่อนที่จะสามารถเริ่มงานการก่อสร้างได้ ซึ่งงานส่วนนั้นก็คือ งานการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างเดิม ภายในบริเวณที่จะมีการก่อสร้างใหม่ ซึ่งเรื่องนี้ เป็นเรื่องปกติ เพราะหากไม่ทำการรื้อสิ่งปลูกสร้างเดิมย่อมไม่สามารถปลูกอาคารใหม่ได้ แต่... ก่อนที่จะดำเนินการรื้อถอน ผู้รับเหมา จะต้องทราบก่อนว่า เจ้าของบ้าน หรือผู้ว่าจ้างเขาได้ดำเนินการแจ้งขออนุญาตรื้อถอนอย่างถูกต้องแล้วหรือยัง !?

มีหลายครั้งที่งานในส่วนนี้กลายเป็นความผิด และถูกดำเนินคดี ! ซึ่งเรื่องนี้ผิดพลั้งประการใด ผู้รับเหมา อาจโดนหางเลขตามไปด้วย ! เพราะเป็นผู้รับจ้างในการกระทำความผิด !

การรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างภายในที่ดินของเจ้าของเอง เป็นความผิดด้วยหรือ !? เรื่องนี้อาจเป็นคำถามที่เกิดขึ้นกับหลายๆ คน ทั้งที่เป็นเจ้าของบ้านและ ผู้รับเหมา เรื่องนี้บอกได้เลยว่า... หากกระทำการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง โดยไม่ได้รับการอนุญาตจากทางราชการ มีความผิด ! และ ซึ่งอัตราโทษในข้อหานี้ มีทั้ง จำและปรับ !! ซึ่งเรื่องนี้มีข้อบัญญัติเอาไว้ใน มาตรา 65 ของ พรบ.ควบคุมอาคาร ปี พ.ศ. 2522 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 ปี พ.ศ. 2535 ระบุว่า ผู้ทำการรื้อถอนอาคารโดยไม่รับอนุญาต จะมีความผิด ถูกปรับไม่เกิน 60,000 บาท ! หรือ จำคุกไม่เกิน 3 เดือน !!!

เป็นโทษที่ถือว่ารุนแรง และไม่คุ้มค่าเป็นอย่างยิ่ง แต่ก็ยังมีผู้ที่เข้าข่ายกระทำความผิด และส่วนมากเกิดจากความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ หรือไม่ทราบในข้อกฎหมาย จึงไม่ได้ทำการแจ้งให้ถูกต้อง ซึ่งในการแจ้งไม่ได้เป็นเรื่องยากเย็นแต่ประการใด ซึ่งเรื่องนี้ ผู้รับเหมา ควรศึกษาและนำไปให้คำแนะนำกับเจ้าของบ้าน หรือ ผู้ว่าจ้าง ในกรณีที่จะต้องทำการรื้อถอนก่อนเริ่มการก่อสร้างใหม่

เอกสารที่ต้องใช้ในการขออนุญาตเพื่อทำการรื้อถอนอาคาร คือ

1. แบบแปลนของอาคารที่จะรื้อ ประกอบด้วยรายละเอียดแบบแปลนทุกชั้น รูปด้านข้างทั้งสองด้าน ภาพตัดขวาง และรายละเอียดวัสดุที่ใช้สร้างอาคาร วิธีการรื้อถอน ที่ทำมาไม่เกิน 45 วัน

2. แบบคำร้องที่ต้องกรอก คือ แบบ ข.1

3. บัตรประชาชน

4. ทะเบียนบ้านแสดงความเป็นเจ้าของที่ดิน

5. หนังสือยินยอม ในกรณีไม่ได้เป็นเจ้าของที่ดิน

6. สำเนาโฉนด

ส่วนระยะเวลาในการพิจารณาคำขอนี้ก็ใช้เวลาราว 2 สัปดาห์ ค่าธรรมเนียมในการแจ้งก็คิดเพียงค่าใบคำร้อง จำนวน 20 บาท เท่านั้น ในกรณีรื้อถอนจะไม่คิดค่าการตรวจแบบ ซึ่งจะเห็นว่า เสียค่าใช้จ่ายน้อยและใช้เวลาไม่นาน (ในเรื่องค่าใช้จ่าย เจ้าของบ้านอาจจะต้องเพิ่มในส่วนจ้างคนเขียนแบบประกอบคำร้อง ซึ่งก็อยู่ในหลักพัน) ดังนั้น ควรดำเนินการให้ถูกต้องเรียบร้อย และ  ผู้รับเหมา  ควรมีการสอบถาม ก่อนการเริ่มงานด้วยว่าเจ้าของบ้านได้ทำการขออนุญาตและดำเนินการอย่างถูกต้องแล้วหรือไม่ หากยัง ก็ขอให้ช่วยให้คำแนะนำกับเจ้าของบ้าน เพื่อที่จะได้ไม่เกิดปัญหาตามมาในภายหลัง...


I AM HERE 8899 พร้อมให้บริการรื้อถอนสิ่งก่อสร้างทั่วไทย สอบถามรายละเอียดบริการเพิ่มเติม ติดต่อทีมงานของเรา 098-698-2551 Line ID : iamhere8899