ความปลอดภัยในงานรื้อถอนหรือก่อสร้างในน้ำ


2021-12-19 08:04

จำนวนครั้งที่อ่าน : 3

การรื้อถอนหรือก่อสร้างในน้ำ ถือเป็นหนึ่งในงานก่อสร้างที่ยากพอสมควร ด้วยสภาพพื้นเป็นของเหลว ซึ่งหากพนักงานไม่มีมาตรการความปลอดภัยหรือไม่เข้าใจการทำงาน ย่อมอาจเกิดอันตรายได้ทุกเมื่อ ในบทความนี้ทางพีดีเอสจะพาทุกท่านไปเรียนรู้การจัดการความปลอดภัยในงานก่อสร้างกันครับ

1.จัดอบรมให้พนักงานทราบถึงแผนการปฏิบัติงานทุกขั้นตอน

2.ต้องสำรวจพื้นน้ำบริเวณที่จะทำการก่อสร้างให้ละเอียด ทั้งความตื้นลึกของน้ำบริเวณต่างๆ

3.จัดอบรมพนักงานในการช่วยชีวิตทางน้ำหรือ CPR ในกรณีฉุกเฉิน

4.วางแผนป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ

5.ทำการซ้อมแผนรับมือเมื่อเกิดอันตราย เพื่อจะได้ทราบขั้นตอนการปฏิบัติอย่างถูกวิธี

6.จุดไหนอันตรายต้องมีป้ายเตือนหรือแถบกั่นอาณาเขต เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไป

7.เตรียมทีมฉุกเฉินไว้ทุกเมื่อในการปฏิบัติงาน

8.ในการปฏิบัติงานต้องสวมใส่อุปกรณ์เซฟตี้ให้ครบทุกชิ้น

9.จัดให้มีอุปกรณ์ช่วยชีวิตเตรียมไว้เสมอ อันได้แก่ ชูชีพ เข็มขัดนิรภัย และอุปกรณ์อื่นๆที่จำเป็นต้องใช้งาน

10.ในงานก่อสร้างย่อมมีอุปกรณ์ไฟฟ้า ซึ่งต้องจัดเตรียมเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าแบบกันน้ำ เพื่อไม่ให้เกิดไฟดูดไฟช็อต

11.สะพานทางเดินบนน้ำหรือแคร่ลอย ต้องแข็งแรงที่จะรับน้ำหนักของพนักงานได้

12.เมื่อเกิดภัยธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นพายุฝนกระหน่ำ ต้องยุติการทำงานโดยทันที

13.การทำงานในน้ำย่อมต้องทราบถึงน้ำขึ้นน้ำลงในแต่ละวัน เพื่อจะได้ปรับเปลี่ยนแผนการปฏิบัติงานไปตามสถานการณ์

14.การทำงานในเวลากลางคืน ควรมีแสงสว่างจากไฟที่เพียงพอ และชุดหรืออุปกรณ์ในการปฏิบัติงานควรที่จะเรืองแสง

การทำงานก่อสร้างไม่ว่าบนบกหรือในน้ำล้วนแต่มีอันตรายเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ ฉะนั้น ความปลอดภัยจึงเป็นสิ่งสำคัญอันดับแรกในการทำงาน หัวหน้างานต้องประเมินสถานการณ์และตัดสินใจในแต่ละขั้นตอนให้ไว พนักงานเองก็ต้องเชื่อฟังหัวหน้างานอย่างเคร่งครัด ปฏิบัติตามกฎเสมอ

ขอบคุณที่มา : pdsthailand


I AM HERE 8899 พร้อมให้บริการรื้อถอนสิ่งก่อสร้างทั่วไทย สอบถามรายละเอียดบริการเพิ่มเติม ติดต่อทีมงานของเรา 098-698-2551 Line ID : iamhere8899