ของเสียจากการรื้อถอนทุบตึก


2021-12-19 08:10

จำนวนครั้งที่อ่าน : 31

ขยะจากการรื้อถอนคือ เศษขยะจากการทำลายอาคาร ถนน สะพาน หรือโครงสร้างอื่นๆ [1]เศษซากแตกต่างกันไปตามองค์ประกอบ แต่ส่วนประกอบหลัก โดยน้ำหนัก ในสหรัฐฯ ได้แก่คอนกรีตผลิตภัณฑ์จากไม้งูสวัดแอสฟัลต์อิฐและกระเบื้องดินเผา เหล็ก และ drywall [2]มีศักยภาพในการรีไซเคิลองค์ประกอบหลายอย่างของขยะจากการรื้อถอน [1]

องค์ประกอบ

ในปี 2014 มีการสร้างเศษซากจากการรื้อถอน 505.1 ล้านตันในสหรัฐอเมริกา จาก 505.1 ล้านตัน เศษซากประกอบด้วยคอนกรีต 353.6 ล้านตัน แอสฟัลต์คอนกรีต 76.6 ล้านตัน ผลิตภัณฑ์ไม้ 35.8 ล้านตัน งูสวัดแอสฟัลต์ 12.7 ล้านตัน อิฐและกระเบื้องดินเผา 11.8 ล้านตัน 10.3 ล้าน drywall และปูนปลาสเตอร์ตัน และเหล็ก 4.3 ล้านตัน [2]


การกำจัด

ก่อนที่จะรื้อถอนเศษสกัดการปนเปื้อนจากสารตะกั่ว , ใยหินหรือแตกต่างกันวัสดุที่เป็นอันตรายจะต้องได้รับการแก้ไข [3]วัสดุอันตรายต้องแยกทิ้งตามระเบียบของรัฐบาลกลาง [3]เศษซากจากการรื้อถอนสามารถกำจัดได้ทั้งในโรงฝังกลบขยะสำหรับการก่อสร้างและการรื้อถอนหรือหลุมฝังกลบขยะมูลฝอยในเขตเทศบาล [4]อีกทางหนึ่ง เศษอาจถูกคัดแยกและรีไซเคิล การคัดแยกอาจเกิดขึ้นจากการรื้อโครงสร้างที่ไซต์รื้อถอน นอกสถานที่ ณ สถานที่คัดแยก หรือที่ศูนย์รีไซเคิลการก่อสร้างและการรื้อถอน [4]เมื่อคัดแยกแล้ว วัสดุจะได้รับการจัดการแยกกันและรีไซเคิลตามลำดับ


รีไซเคิล

คอนกรีตและอิฐ

คอนกรีตและอิฐสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้โดยการบดให้เป็นเศษหินหรืออิฐ [5]เมื่อคัดแยกแล้ว คัดแยกและสิ่งปนเปื้อนออกแล้ว สามารถใช้คอนกรีตหรืออิฐรีเคลมในมวลรวมคอนกรีต ถม ฐานถนน หรือริปแร็ป [5]เครื่องบดคอนกรีตแบบเคลื่อนย้ายได้ยังอนุญาตให้นำคอนกรีตกลับมาใช้ใหม่ได้ในสถานที่

ไม้

ไม้สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ นำกลับมาใช้ใหม่ รีไซเคิล หรือเผาเป็นพลังงานชีวภาพได้ [1]ไม้ที่นำกลับมาใช้ใหม่เพื่อขจัดความต้องการไม้ใหม่ขนาดเต็ม หากใช้สำหรับชิ้นส่วนอาคารขนาดเล็ก ไม้ที่นำกลับมาใช้ใหม่หรือรีไซเคิลสามารถนำมาใช้ในทางเดิน ปูกระเบื้อง คลุมด้วยหญ้า ปุ๋ยหมัก เครื่องนอนสัตว์ หรือแผ่นไม้อัด [6]การใช้ไม้รีไซเคิลเป็นวัตถุดิบในการผลิตพลังงานชีวภาพนั้นได้เปรียบเพราะมีปริมาณน้ำน้อยกว่า มีน้ำประมาณ 20% เมื่อเทียบกับไม้แปรรูปที่มีน้ำประมาณ 60%

Drywall

Drywall ทำจากยิปซั่มเป็นหลัก เมื่อยิปซั่มถูกลอกกระดาษออกแล้ว ก็สามารถเพิ่มในการผลิตปูนซีเมนต์ ใช้ปรับปรุงดิน ใช้ในการทำปุ๋ยหมักแบบเติมอากาศ หรือนำกลับมาใช้ใหม่เป็น drywall ใหม่ การรีไซเคิลยิปซั่มมีประโยชน์อย่างยิ่ง เนื่องจากในสภาพหลุมฝังกลบ ยิปซั่มจะปล่อยไฮโดรเจนซัลไฟด์ ซึ่งเป็นก๊าซพิษ

ยางมะตอย

แอสฟัลต์จากงูสวัดหรือแอสฟัลต์คอนกรีตมักถูกนำไปรีไซเคิลและใช้ในทางเท้า

โลหะ

เศษโลหะเป็นอุตสาหกรรมที่จัดตั้งขึ้นโดยมุ่งเน้นที่การรวบรวม การซื้อ ขาย และการรีไซเคิลวัสดุที่กู้คืนมาได้ [7]

ขอบคุณที่มา : https://hmong.in.th/


I AM HERE 8899 พร้อมให้บริการรื้อถอนสิ่งก่อสร้างทั่วไทย สอบถามรายละเอียดบริการเพิ่มเติม ติดต่อทีมงานของเรา 098-698-2551 Line ID : iamhere8899