ความสำคัญของป้ายเตือนเพื่อความปลอดภัยในงานรื้อถอนทุบตึกก่อสร้าง


2021-12-19 08:19

จำนวนครั้งที่อ่าน : 58

ตามหน้างานรื้อถอน ก่อสร้างจะมีป้ายเตือนเช่นป้ายปลอดภัยไว้ก่อน ป้ายห้ามเข้าก่อนได้รับอนุญาต ป้ายเครื่องจักรกำลังทำงาน ทั้งหมดเหล่านี้ล้วนเป็นป้ายเตือนเพื่อความปลอดภัย ใช้สำหรับเตือนบุคคลที่เกี่ยวข้องในไซต์งานและบุคคลภายนอกให้รู้ว่า บริเวณดั่งกล่าวเป็นพื้นที่พิเศษที่มีอันตราย ห้ามบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเข้ามาภายในพื้นที่ดั่งกล่าวเด็ดขาด

สีและเครื่องหมายความปลอดภัยของป้าย

1.สีแดง  ความหมายคือ ป้ายหยุด เป็นเครื่องหมายห้าม

2.สีน้ำเงิน ความหมายคือ บังคับให้ปฏิบัติ เป็นเครื่องหมายบังคับที่ต้องปฏิบัติตาม เช่น บังคับให้ใส่ชุดอุปกรณ์เซฟตี้ก่อนเข้าปฏิบัติงานเสมอ

3.สีเขียว ความหมายคือ ป้ายแสดงสภาวะปลอดภัย

4.สีเหลือง ความหมายคือ ป้ายระวังมีอันตราย ชี้บ่งถึงอันตราย เช่น วัสดุมีพิษ สารกัมมัตภาพรังสี เป็นต้น

ความสำคัญของป้ายเพื่อความปลอดภัย

1.เพื่อแจ้งเตือนให้บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องให้ระวัง ทำตามป้ายเตือน

2.เพื่อแจ้งป้ายห้าม ไม่ให้บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าใกล้ หรือปฏิบัติสิ่งที่ห้าม

3.เพื่อแจ้งพนักงานที่ทำงาน ทราบว่าพื้นที่ต่างๆกำลังปฏิบัติงานอะไรอยู่ และต้องปฏิบัติงานอย่างไร

4.เพื่อให้ทุกคนไม่เข้าใกล้สถานที่ก่อสร้าง โดยเฉพาะในจุดอันตราย

ขอบคุณที่มา : pdsthailand


I AM HERE 8899 พร้อมให้บริการรื้อถอนสิ่งก่อสร้างทั่วไทย สอบถามรายละเอียดบริการเพิ่มเติม ติดต่อทีมงานของเรา 098-698-2551 Line ID : iamhere8899