ระบบหุ่นยนต์สำหรับการรื้อถอนนิวเคลียร์อย่างปลอดภัย


2021-12-21 07:23

จำนวนครั้งที่อ่าน : 23

หุ่นยนต์และระบบของ KUKA ได้ผ่านการรับรองการใช้งานในอุตสาหกรรมหนักที่สุดแล้ว สามารถนำความรู้ความชำนาญและประสบการณ์จากการพัฒนาโซลูชั่นประสิทธิภาพนานหลายทศวรรษมาปรับใช้กับอุตสาหกรรมนิวเคลียร์ได้เช่นกัน

ความท้าทายในการรื้อถอนพลังงานนิวเคลียร์

ทั่วยุโรป มีการผลักดันให้รื้อถอนพลังงานนิวเคลียร์ และในหลายปีที่ผ่านมา มีโรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์ทั่วโลกปิดตัวลง มากกว่าโรงไฟฟ้าเปิดใหม่ การรื้อถอนพลังงานนิวเคลียร์จะกลายเป็นภารกิจหลักในอีกหลายทศวรรษต่อไป จากโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เป็นร้อย ๆ แห่งที่เปิดทำการอยู่ทั่วโลก มีโรงไฟฟ้ามากกว่าครึ่งสิ้นสุดอายุการใช้งานทางด้านเทคนิค หรือใกล้จะสิ้นสุดอายุการใช้งานในเร็ววัน


การฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมมีความสำคัญเช่นกันสำหรับสถานที่ที่มีการดำเนินกิจกรรมลักษณะเดียวกัน อาทิเช่น การวิจัยนิวเคลียร์ การสกัดสินแร่ยูเรนียม การสกัดและการแปรสภาพสารกัมมันตรังภาพรังสีจากธรรมชาติ โดยจะสามารถใช้หุ่นยนต์ KUKA ในสภาพแวดล้อมที่เป็นอันตรายดังกล่าวเพื่อรับประกันความปลอดภัยของมนุษย์

โซลูชั่นสำหรับการรื้อถอนพลังงานนิวเคลียร์

ในฐานะที่เป็นหนึ่งในผู้ให้บริการโซลูชั่นการผลิตและการติดตั้งระบบอัตโนมัติชั้นนำ KUKA ได้สั่งสมประสบการณ์นานนับปีจนตกผลึกเป็นความรู้ความชำนาญ เรามีความเชี่ยวชาญ ใน การพัฒนาระบบหุ่นยนต์สำหรับสภาพแวดล้อมที่มีรังสีนิวเคลียร์ ที่เหมาะกับความท้าทายพิเศษแบบต่าง ๆ เนื่องจากระบบดังกล่าวมีความทนทาน เชื่อถือได้และปลอดภัย จึงสามารถอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีสารกัมมันตรังสีสูงได้ เรามีความเชี่ยวชาญในการใช้งานที่แตกต่างหลากหลายในการรื้อถอนพลังงานนิวเคลียร์ ได้แก่:

  • การจัดการและการคัดแยกสิ่งปฏิกูล
  • การลดทอนขนาด
  • การผนึกห่อหุ้ม
  • การปิดผนึกและการดูดซับ
  • การดำเนินงานทำความสะอาดทั่วไป

 


ระดับความคล่องแคล่วสูงเนื่องจากมีชุดควบคุมแบบจอยสติ๊ก

ภารกิจการรื้อถอนหลายครั้งเกี่ยวข้องกับการทำงานในสภาพแวดล้อมที่เป็นอันตรายต่อมนุษย์ ดังนั้น การปฏิบัติงานทางไกลและระบบหุ่นยนต์จึงมีบทบาทสำคัญต่อการลดการสัมผัสกับการแผ่รังสีไอออนของบุคลากรลง ชุดควบคุมแบบจอยสติ๊กของเราเป็นเอกลักษณ์ในตลาดนี้ และผู้ให้บริการรายอื่นไม่มีจำหน่าย โดยที่มีการพัฒนาขึ้นเพื่อให้ทำงานร่วมกับหุ่นยนต์ได้อย่างราบรื่น

ชุดควบคุมดังกล่าวช่วยให้ผู้ใช้งานบังคับหุ่นยนต์ในโหมดแมนวล โหมดอัตโนมัติหรือผสมผสานกันได้จากทางไกล ลำดับขั้นตอนที่มีการตั้งโปรแกรมไว้จะช่วยลดภาระการทำงานของผู้ใช้งานอย่างชัดเจน ชุดควบคุมได้รับการพัฒนาขึ้นเพื่อให้มีความยืดหยุ่นดียิ่งขึ้นและมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานสูงขึ้น เพื่อที่จะทำงานได้ในระยะห่างถึง 100 เมตรจากเซลล์การแปรรูป ซึ่งจะเหมาะอย่างยิ่งสำหรับคำสั่งงานที่ซับซ้อน อาทิเช่น การแยกกำจัดกากนิวเคลียร์ การคัดแยกกากนิวเคลียร์ และการจัดระดับกากนิวเคลียร์

ผู้ใช้งานสามารถใช้ชุดควบคุมแบบจอยสติ๊กของ KUKA ในการควบคุมหุ่นยนต์ KUKA ด้วยตนเองในชั้นแห่งความเป็นอิสระได้ถึง 6 ชั้น


ขอบคุณที่มา : www.kuka.com


I AM HERE 8899 พร้อมให้บริการรื้อถอนสิ่งก่อสร้างทั่วไทย สอบถามรายละเอียดบริการเพิ่มเติม ติดต่อทีมงานของเรา 098-698-2551 Line ID : iamhere8899