รื้อถอน หมายถึง / ความหมาย


2021-12-22 07:24

จำนวนครั้งที่อ่าน : 83

รื้อถอน รื้อถอน : ก. รื้อและถอนสิ่งปลูกสร้างแล้วโยกย้ายไป เช่น รื้อถอนบ้านเรือน; (กฎ) รื้อส่วนอันเป็นโครงสร้างของอาคาร เช่น เสา คาน ตงออกไปให้หมด เช่น รื้อถอนบ้านเรือน.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]

home-loss paymentค่าชดเชยบ้านที่ถูกสั่งรื้อถอน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.

Construction and demolition debrisขยะจากการก่อสร้างและรื้อถอน [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด

You're now going to totally demolish that car.ตอนนี้คุณจะรื้อถอนรถยนต์นั้นโดยสิ้นเชิง 

The Blues Brothers (1980)The black girl was a demolition expert.สาวสีดำเป็นผู้เชี่ยวชาญการรื้อถอน

 Pulp Fiction (1994)When Hitler came to power in 1933 his goal was to dismantle and destroy the Jewish community.เมื่อฮิตเลอร์ก้าวขึ้นสู่อำนาจในปี 1933 (เอ็ดวิน แบล็ค ผู้เขียน IBM and the Holocaust) เป้าหมายของเขาคือ รื้อถอนทำลายชุมชนชาวยิว

 The Corporation (2003)We're calling it an emergency demolition.เราเรียกมันว่า "การรื้อถอนเร่งด่วน" V for Vendetta (2005)

On the lighter side of things seems that the crew responsible for the demolition of the old Bailey wanted to give the old girl a grand, albeit improvised, sendoff.ตามรายงานข่าวตอนนี้... ...ดูเหมือนว่าตึกไบลี่ที่พังลง... เป็นการรื้อถอนของเจ้าหน้าที่เองซึ่ง... V for Vendetta (2005)

This was retrieved from the excavation site in the Montana facility... completely dismantled.นี้เป็นสิ่งที่ได้กลับมาจากการขุดค้น ในโรงงานที่มอนตานา รื้อถอนเรียบร้อยแล้ว และแขกของเราก็ได้ปรับตัวอีกครั้ง Odyssey (2008)

ขอบคุณที่มา : dict.longdo.com


I AM HERE 8899 พร้อมให้บริการรื้อถอนสิ่งก่อสร้างทั่วไทย สอบถามรายละเอียดบริการเพิ่มเติม ติดต่อทีมงานของเรา 098-698-2551 Line ID : iamhere8899