ควรเลือกทุบตึก รื้อถอน กับผู้รับเหมาเจ้าไหนดี


2021-12-28 06:49

จำนวนครั้งที่อ่าน : 8

เราควรมีข้อกำหนดต่างๆ จุดต่าง ๆ ที่ต้องดูเพื่อแยกเพื่อคัดกรอง ก่อนที่จะตัดสินใจเลือกผู้รับเหมามาทำงานทุบตึก รื้อถอนให้กับเราดังต่อไปนี้ เพื่อความสบายใจและงานที่ออกมาตามข้อตกลง
  • เรื่องความปลอดภัย

เป็นข้อกำหนดแรกที่ต้องพิจารณาก่อนเป็นอับดับแรก ควรหาผู้รับเหมา ทุบตึก รื้อถอน ที่ให้ความสำคัญเรื่องความปลอดภัยก่อนเป็นสำคัญ ความปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมภายนอกพื้นที่การทำงาน กล่าวคือ ควรป้องกันอันตรายที่จะเกิดกับสิ่งปลูกสร้างรอบข้างเคียง อันตรายที่จะเกิดกับบุคคลภายนอก ควรป้องกันด้วยการปิดรอบข้างทั้งหมดด้วยวัสดุที่แข็งแรง มีป้ายแจ้งเตือนตามจุดต่างๆ ให้ชัดเจน แก่บุคคลภายนอกที่ผ่านไปผ่านมา มีการแจ้งหนังสือไปยังเพื่อนบ้านข้างเคียง รวมถึงอาคารสำนักงานบริษัท ต่างๆ ที่อยู่ใกล้เคียงในพื้นที่ ได้ทราบถึงช่วงเวลาการทำงานและขอบเขตพื้นที่ในการทำงาน เพื่อป้องกันการเข้าใกล้พื้นที่การทำงานในช่วงเวลาดังกล่าว

ต้องจัดเตรียมคนคอยตรวจตราสำรวจความปลอดภัยรอบนอกพื้นที่การทุบตึก รื้อถอน เพื่อป้องกันและแจ้งเตือนต่อหัวหน้าโครงการได้ทันท่วงที

มีการป้องกันด้านฝุ่นละออง มีสเปรย์น้ำคอยฉีดป้องกันฝุ่นละอองขณะทำการทุบตึก รื้อถอน เพื่อลดจำนวนการฟุ้งกระจายออกนอกพื้นที่

มีการป้งกันเรื่องเสียง ต้องมีเทคนิคในการทุบย่อยชิ้นงาน ในด้านที่มีผู้อาศัยน้อยก่อนแล้วค่อยไปทุบในด้านที่มีผู้อยู่อาศัยมากโดยการทุบแบบค่อยทำเป็นทีละส่วน เพื่อลดเสียงขณะการทำงานทั้งนี้ต้องขึ้นกับโครงสร้างและเทคนิคทางวิศวกรรมของแต่ละบริษัทด้วย

ทางด้านความปลอดภัยทั้งหมดที่กล่าวมานี้ ก็เพื่อป้องกันความเสียหายต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นและข้อร้องเรียนจากบุคคลข้างเคียงพื้นที่การทำงาน

  • ประสบการณ์ด้านการ ทุบตึก รื้อถอน

ประสบการณ์การทุบตึก รื้อถอน นั้นดูจากรูปแบบขององค์กร เป็นบริษัท หรือ บุคคลธรรมดา ควรเลือกให้เหมาะสมกับขนาดของตึกและจำนวนงาานด้วย

หากเป็นบริษัทควรเลือกจากศักยภาพการทำงานในอดีต ได้ผ่านการทุบตึก รื้อถอนอาคาร ที่ไหนมาแล้วบ้าง มีความสารถทุบตึกในระดับไหน สูงสุดที่สามารถทุบได้ มีเครื่องจักรและคนงานพร้อมรับการทำงานแต่ละขนาดมากน้อยแค่ไหน (งานอาคารขนาดใหญ่)

ถ้าเป็นบุคคลธรรมดาทั่วไป ก็ควรพิจารณาจากความน่าเชื่อถือ และการทำงานที่ผ่านมาควบคู่กันไป เช่นทุบตึกที่ไหนมาแล้วบ้าง ทุบตึก รื้อถอนขนาดไหนได้บ้าง มีคนงานในการทำงานมากน้อยเท่าไหร่ เครื่องมือมีพร้อมใช้งานหรือไม่มีที่ตั้งเป็นหลักแหล่งหรือไม่ มีใบอนุญาตประกอบกิจการรับทุบตึก รื้อถดอน หรือไม่ มีความรู้เรียนจบทางสายก่อสร้างมาบ้างหรือเปล่า

  • ผลตอบแทน

ในเรื่องนี้ต้องคุยกับหลายๆ เจ้า เพื่อให้ประเมินราคาหน้างานว่าจะจ่ายค่าแรงกันอย่างไร ทำให้ฟรีเลยหรือเปล่าหรือมีค่าใช้จ่าย คงต้องตรวจสอบดูหลายๆ เจ้า เพราะแต่ละอาคารมีความยากง่ายแตกต่างกันออกไป อีกทั้งยังมีวัสดุเหลือใช้ที่นำไปแปรรูปแตกต่างกัน ระยะทางของพื้นที่การทำงานก็มีผลต่อการคิดต่าใช้จ่าย ซึ่งถือเป็นต้นทุนของผู้รับเหมาอยู่แล้วส่วนหนึ่ง


I AM HERE 8899 พร้อมให้บริการรื้อถอนสิ่งก่อสร้างทั่วไทย สอบถามรายละเอียดบริการเพิ่มเติม ติดต่อทีมงานของเรา 098-698-2551 Line ID : iamhere8899