รื้อถอนบ้านยังไงไม่ให้ผิดกฏหมาย


2022-01-23 08:07

จำนวนครั้งที่อ่าน : 3

หากคุณต้องการรื้อถอนบ้าน คุณอาจคิดว่า บ้านของคุณเองสามารถรื้อถอนได้เลย ทว่าแท้จริงแล้ว การรื้อถอนบ้านโดยไม่ขออนุญาตก่อนถือว่าผิดกฎหมาย และคุณอาจถูกดำเนินคดีได้ ดังนั้น คุณควรทำการขออนุญาตก่อนให้เรียบร้อย

เมื่อได้มีการรื้อถอนบ้านหรืออาคารโดยไม่ประสงค์จะปลูกสร้างใหม่ในที่ดิน นั้นอีก หรือรื้อเพื่อไปปลูกสร้างที่อื่น ให้เจ้าบ้านแจ้งต่อนายทะเบียนผู้รับแจ้งภายใน 15 วัน นับแต่วันรื้อถอนเสร็จ พร้อมกับนำสำเนาทะเบียนบ้านคืนแก่นายทะเบียนด้วย หากฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาท


เอกสารที่ใช้ยื่นขออนุญาตรื้อถอน ได้แก่ แบบบ้าน คำร้อง บัตรประชาชน ใบยินยอมที่ดิน บัตรทะเบียนบ้านเจ้าของที่ดิน สำเนาโฉนด เอกสารเกี่ยวกับวิศวกรโครงสร้าง, สถาปนิก ที่เขียนแบบให้กับเจ้าของบ้าน ส่วนอื่นๆ ขึ้นอยู่กับปัญหาเฉพาะของแต่ละราย


อย่างไรก็ตาม หากมีข้อสงสัย สามารถโทรสอบถามไปยังสำนักงานเขตที่บ้านท่านอยู่ในสังกัด

hatyaihomeguide.blogspot.com


I AM HERE 8899 พร้อมให้บริการรื้อถอนสิ่งก่อสร้างทั่วไทย สอบถามรายละเอียดบริการเพิ่มเติม ติดต่อทีมงานของเรา 098-698-2551 Line ID : iamhere8899