การเว้นระยะของตัวอาคาร


2022-01-23 08:15

จำนวนครั้งที่อ่าน : 4

เรื่องของกฎหมายที่เกี่ยวกับบ้านพักอาศัย ได้ถูกบัญญัติขึ้นมาหลายสิบปีแล้วจนปัจจุบันการพัฒนาในหัวข้อกฎหมายต่างๆนั้นก็ยังคงแนวความคิดในการสร้างความเป็นสัดส่วนของแต่ละเจ้าของทรัพย์สินให้ชัดเจนและสร้างให้เกิดความเป็นส่วนตัวไม่ล่วงล้ำกรรมสิทธิ์ซึ่งกันและกัน สร้างสิ่งแวดล้อมที่ดี

1.บ้าน สูงไม่เกิน 8 เมตร และสร้างบนที่ดินติดถนนกว้างไม่ถึง 6 เมตร จะต้องถอยตัวอาคารบ้านพักอาศัยห่างจากกึ่งกลางถนนไม่น้อยกว่า 3 เมตร2.บ้านสูงเกินกว่า 8 เมตร และสร้างบนที่ดินติดถนนกว้างไม่ถึง 10 เมตร จะต้องถอยตัวอาคาร ห่างจากกึ่งกลางถนนไม่น้อยกว่า 6 เมตร


3.บ้าน สูงเกินกว่า 8 เมตร และสร้างบนที่ดินติดถนนกว้างขนาด 10-20 เมตรจะต้องสร้างอาคารถอยห่างจากเขตที่ดิน จากเขต ที่ดินเป็นระยะ 1 ใน 10 เท่า ของความกว้างถนน
4.บ้าน สูงเกินกว่า 8 เมตรและสร้างบนที่ดินติดถนนกว้างขนาด 20 เมตร ขึ้นไปจะต้องสร้างอาคารถอยห่างจากเขตที่ดินเป็นระยะอย่างน้อย 2 เมตร


5.การสร้างบ้านใกล้กับ แม่น้ำ คู คลอง ลำราง ลำประโดง ที่แคบกว่า 10 เมตร จะต้องถอยให้ตัวบ้านห่างจากขอบที่ดินอย่างน้อย 3 เมตร6.ถ้าแหล่งน้ำนั้นกว้างกว่า 10 เมตร จะต้องถอยให้ตัวบ้านห่างจากขอบที่ดิน อย่างน้อย 6 เมตร
7.ถ้าเป็นแหล่งน้ำขนาดใหญ่ เช่น บึง ทะเลสาบ หรือทะเล จะต้องถอยให้ตัวบ้านห่างจากขอบที่ดิน อย่างน้อย 12 เมตร


8.หากเป็นสิ่งก่อสร้างอื่นๆ เช่นสะพาน ท่าเรือ อู่เรือ เขื่อน รั้วที่จำเป็น ต้องสร้างชิดแหล่งน้ำ

ให้ยื่นขออนุญาตต่อทางราชการ ต่างหากจากบ้านพักอาศัย


9.ห้ามสร้างบ้านให้มีส่วนหนึ่งส่วนใด ยื่นรุกล้ำเข้าไปในเขตที่ดินผู้อื่น10.หาก ผนังข้างบ้านของท่านมีช่องเปิดต่างๆ เช่น ประตู หน้าต่าง แนวระเบียง ท่านต้องถอยร่นจากเขตที่ดินเป็นระยะ 2 เมตร (สำหรับชั้นหนึ่งและชั้นสอง) และถอยร่นเป็นระยะ 3 เมตร (สำหรับชั้นสาม)11.หาก ผนังข้างบ้านท่านเป็นผนังทึบและมีความสูงไม่ถึง 15 เมตร ให้เว้นระยะไว้อย่างน้อย 50 เซนติเมตรหรือถ้าต้องการสร้างผนัง ไปจนชิดแนวเขตจริงๆ ต้องให้เพื่อนบ้าน เซ็นยินยอมเสียก่อน เนื่องจากเวลาก่อสร้างนั้น ช่างของท่านต้องไปตั้งนั่งร้าน เพื่อทาสีฉาบปูนในเขตที่ดินของเพื่อนบ้าน(หากพื้นที่ใช้สอยของบ้านท่านรวม แล้วเกินกว่า 300 ตารางเมตร ท่านต้องเว้นระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร โดยรอบทุกกรณี )12.กรณีที่บ้านของท่านมีความสูงเกิน 15 เมตร ท่านจะต้องให้ผนังทึบถอยห่างจากแนวเขตที่ดินอย่างน้อย50 เซนติเมตร ห้ามสร้างชิดเด็ดขาด (หากพื้นที่ใช้สอยของบ้านท่านรวมแล้วเกินกว่า 300 ตารางเมตร ท่านต้องเว้นระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร โดยรอบทุกกรณี )13.การ ปลูกสร้างบ้านพักอาศัยบนที่ดินนั้น ตามกฎหมายกำหนดให้เปิดเป็นที่ว่างไว้ ไม่น้อยกว่า 30 เปอร์เซ็นต์ โดย 70 เปอร์เซ็นต์ ใช้เพื่อการสร้างบ้านพักอาศัย(ที่ว่าง หมายถึง พื้นที่อันปราศจากสิ่งปกคลุม ซึ่งอาจจัดให้เป็นบ่อน้ำ สระว่ายน้ำบ่อพักน้ำเสีย ที่พักขยะมูลฝอย


ขอบคุณที่มา : hatyaihomeguide.blogspot.com


I AM HERE 8899 พร้อมให้บริการรื้อถอนสิ่งก่อสร้างทั่วไทย สอบถามรายละเอียดบริการเพิ่มเติม ติดต่อทีมงานของเรา 098-698-2551 Line ID : iamhere8899