ต่อเติมบ้านแบบไหน ที่ไม่ต้องขออนุญาต


2022-06-19 07:57

จำนวนครั้งที่อ่าน : 4

ในวันนี้นอกจากการรื้อถอนบ้าน เพื่อการก่อสร้างใหม่แล้ว ทาง i am here 8899 จะมาพูดถึงการต่อเติมบ้านกันบ้าง และ การต่อเติมมีแบบไหนบ้างที่เราไม่ต้องขออนุญาตกับทางเขต โดยที่เราสามารถทำและต่อเติมเองได้เลย ในวันนี้ทาง i am here 8899 มีข้อมูลดีๆมาฝากกันครับ

เจ้าของบ้านเดี่ยว ทาวน์เฮาส์ ทาวน์โฮมต่างๆ เมื่อเข้าไปพักอาศัย หรือเห็นแบบบ้านแล้วอาจรู้สึกอยากต่อเติมบ้าน หรือดัดแปลงบางส่วนของบ้านเพื่อเพิ่มพื้นที่ใช้สอย แต่การต่อเติมบ้านเพื่อให้มีพื้นที่ใช้สอยภายในบ้านมากขึ้น โดยปกติถ้าไม่ได้รับอนุญาตถือว่าผิดกฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ที่ว่าด้วยเรื่องการดัดแปลง หรือต่อเติมอาคาร จะต้องขออนุญาต แต่ยังมีข้อยกเว้นดัง 5 กรณีเหล่านี้ที่ไม่ต้องขออนุญาตคือ

1.การ “เพิ่ม” หรือ “ลด” เนื้อที่ของพื้นชั้นใดชั้นหนึ่งรวมกันไม่เกิน 5 ตารางเมตร และไม่มีการเพิ่มหรือลดจำนวนเสาหรือคาน ซึ่งหมายความว่า ถ้าเกินกว่า 5 ตารางเมตร

ก็ต้องขออนุญาต

 1. การ “เพิ่ม” หรือ “ลด” เนื้อที่ของหลังคารวมกันไม่เกิน 5 ตารางเมตร และไม่มีการเพิ่มหรือลดจำนวนเสาหรือคาน หมายความว่า ถ้าเกินกว่า 5 ตารางเมตร ก็ต้องขออนุญาต
 2. การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอาคาร ด้วยการใช้วัสดุ ขนาด จำนวน และชนิดเดียวกับของเดิม ซึ่งหมายความว่า ถ้าเรามีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเป็นวัสดุที่แตกต่างจากเดิม ต้องขออนุญาต
 3. การเปลี่ยนส่วนใด ๆ ภายในบ้านที่ไม่ใช่ส่วนที่เป็นโครงสร้างอาคาร ด้วยการใช้วัสดุชนิดเดียวกับของเดิม หรือวัสดุชนิดอื่นที่ไม่ได้เพิ่มน้ำหนักให้แก่โครงสร้างของอาคารเดิมเกิน 10% ของน้ำหนักเดิม ซึ่งหมายความว่า ถ้าเรามีการเปลี่ยนแปลงส่วนใด ๆ ภายในบ้านด้วยวัสดุที่แตกต่างจากเดิม หรือเพิ่มน้ำหนักเกินกว่า 10% ของน้ำหนักเดิม ต้องขออนุญาต
 4. การเปลี่ยน ต่อเติม เพิ่ม ลด เนื้อที่ส่วนใด ๆ ก็ตามในบ้านที่ไม่ใช่ส่วนที่เป็นโครงสร้างอาคาร และไม่เพิ่มน้ำหนักให้แก่โครงสร้างเกิน 10% ของโครงสร้างอาคารเดิม ซึ่งหมายความว่าถ้าเรามีการเปลี่ยน ต่อเติม เพิ่ม ลด เนื้อที่ในบ้านด้วยวัสดุที่แตกต่างจากเดิม หรือเพิ่มน้ำหนักเกินกว่า 10% ของน้ำหนักเดิม ต้องขออนุญาต
ต่อเติมบ้านให้ถูกกฎหมาย ต้องทำอย่างไร


 • ติดต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นที่บ้านของเราตั้งอยู่ ถ้าบ้านอยู่ในกรุงเทพฯ ให้ดำเนินเรื่องผ่านสำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร ที่พื้นที่ที่บ้านเราตั้งอยู่ถ้าเป็นต่างจังหวัด ให้แจ้งกับองค์การบริหารจัดการส่วนท้องถิ่นของจังหวัดนั้นๆ
 • ยื่นแบบขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร และรื้อถอนอาคาร
 • เมื่อได้รับอนุญาคแล้ว ต้องมายื่นขอรับใบอนุญาตดังต่อไปนี้

 • – ใบแจ้งการออกใบอนุญาตก่อสร้าง, ดัดแปลง, รื้อถอนอาคาร ภายใน 45 วัน นับแต่วันที่ขออนุญาต
 • – หลังจากนั้น ให้ขอรับใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร, ดัดแปลงอาคารรื้อถอนอาคาร ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งออกใบอนุญาตไว้
 • เอกสารและค่าธรรมเนียมต่างๆ สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้จากสำนักงานเขตท้องถิ่นตามพื้นที่ที่บ้านเราตั้งอยู่
 • ถ้าต่อเติมบ้านโดยไม่ได้ขออนุญาตมีโทษอย่างไรถ้าต่อเติมบ้านโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือแบบต่อเติมบ้านผิดไปจากแบบแปลนที่ยื่นขอไว้ จะมีโทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 6 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ


เมื่อตัดสินใจจะต่อเติมบ้าน และได้รับแบบต่อเติมบ้านมาแล้ว นอกจากต้องขออนุญาตกับทางการแล้ว สิ่งที่ลืมไม่ได้คือการแจ้งกับเพื่อนบ้าน โดยแจ้งว่าเราจะต่อเติมรื้อถอน ตั้งแต่ช่วงวันไหนถึงวันไหน ซึ่งอาจทำให้เกิดความไม่สะดวก หรือบางทีอาจกระทบกับเพื่อนบ้านอย่างไรบ้าง เพราะหากเราทำการต่างๆ แล้วส่งผลกระทบต่อเพื่อนบ้าน แม้จะขออนุญาตทางการอย่างถูกต้องแล้ว อาจถูกฟ้องได้

ขอบคุณที่มา : sanook.com


I AM HERE 8899 พร้อมให้บริการรื้อถอนสิ่งก่อสร้างทั่วไทย สอบถามรายละเอียดบริการเพิ่มเติม ติดต่อทีมงานของเรา 098-698-2551 Line ID : iamhere8899